Prośba do studentów o udział teście SHL

Firma SHL Polska – wyłączny dystrybutor narzędzi oceny potencjału i kompetencji SHL w Polsce, wykorzystywanych w procesach rekrutacji przeprowadzanych przez wiele organizacji, zwraca się do studentów z gorącą prośbą o wsparcie w procesie tworzenia nowego testu.

Narzędzie przeznaczone jest dla osób w trakcie lub tuż po studiach. Test z założenia badać ma wiedzę i postawy w obszarach kilku istotnych z punktu widzenia pracodawcy kompetencji. Finalna wersja testu udostępniona zostanie bezpłatnie poprzez stronę internetową SHL Polska, z zachowaniem wszystkich procedur zabezpieczenia danych osobowych i wyników. Raport uzyskany po wykonaniu testu dostarczy informacji na temat kompetencji stanowiących silną stronę, jak i tych, które stanowią obszar do dalszego rozwoju. Pragniemy wzbogacić go także o kilka praktycznych wskazówek, jak pracować nad obszarami do rozwoju. Test pełnić będzie zatem funkcję doradczą dla osób wchodzących na rynek pracy, a jego wynikami będzie można pochwalić się w procesach rekrutacji.

Aby móc udostępnić Państwu gotowy test, potrzebujemy sprawdzić jego właściwości i poziom trudności, aby dostarczyć Państwu rzetelnych informacji na temat Państwa wiedzy i postaw w obszarze badanych kompetencji. W tym celu mamy prośbę o wykonanie testu w wersji online, dostępnego pod linkiem:

https://www.ankietka.pl/ankieta/92414/test-wiedzy-i-postaw-z-obszaru-kompetencji-zawodowych.html

Wykonanie testu jest całkowicie anonimowe (prosimy o podanie tylko podstawowych danych demograficznych, które nie pozwalają na identyfikację), a wyniki analizowane będą tylko i wyłącznie grupowo przez Eksperta ds. metodologii SHL Polska. Wykonanie całego badania zajmuje ok. 30 minut (czas nie jest limitowany).

Ponieważ narzędzie jest aktualnie w fazie tworzenia, na ten moment niemożliwym jest udostępnienie Państwu indywidualnych wyników. Gotowy test planujemy zamieścić na stronie najpóźniej od 1 października – zapraszamy wtedy do wykonania jego ostatecznej, krótszej wersji.

Przygotowanie ostatecznej wersji testu wymaga zbadania dużej grupy kilkuset osób. Będziemy zatem wdzięczni za przekazanie niniejszej wiadomości przyjaciołom i znajomym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt:

Maria Cyniak

Ekspert ds. Metodologii

22 509 50 20

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zespół SHL Polska