Pracodawco, zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie bierze udział w projekcie „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom” (http://uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/). Nasza Uczelnia, przystępując do tego projektu, kierowała się dbałością o zapewnienie jak najlepszego przygotowania naszych studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Jednym z zadań Projektu jest zebranie opinii Pracodawców dotyczących toku studiów, uzyskanej wiedzy i umiejętności, możliwości zatrudnienia w Państwa Firmie w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Prosimy o poświęcenie 10 minut i wypełnienie anonimowej ankiety, która jest dostępna pod adresem: http://www.badanie.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/index/ankieta/college/769?8c8841d8e82783d5d8b3a450f096ac605e190/target/company

Wypełniając tę ankietę,  będziecie mieli Państwo wpływ na jakość kształcenia, a tym samym na stopień przygotowania kandydatów do podjęcia pracy w Państwa firmie. Zachęcamy do jej wypełnienia oraz z góry dziękujemy za pomoc oraz poświęcony czas.

Z poważaniem
Anna Matysiak
Koordynator ds. Karier Studenckich
Biuro ds. Absolwentów