PGE EJ 1 ogłasza ogólnopolski konkurs o energetyce jądrowej dla studentów

Aktualności
23 października 2013 r. Spółka PGE EJ 1 ogłosiła ogólnopolski konkurs dla studentów. Będzie on realizowany w ramach programu współpracy z uczelniami wyższymi „Atom dla Nauki”. Konkurs został ogłoszony na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykład pt. Czy jesteśmy gotowi polubić energetykę jądrową? wygłosił prof. Andrzej Kraszewski.

Główne cele programu „Atom dla Nauki” to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.

- Zdobycie wiedzy i umiejętności oraz  wykształcenie odpowiedniej liczby specjalistów z różnych dziedzin są kluczowym elementem dla uruchomienia energetyki jądrowej w Polsce. Stąd też program "Atom dla nauki" wpisuje się też w działania jakie w tym zakresie realizuje Ministerstwo Gospodarki. Cieszę się, że inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podejmuje wysiłek w tym kierunku. Ta inicjatywa to swoista praca u podstaw, którą wykonują podmioty zaangażowane w to największe wyzwanie w historii polskiego rynku energii elektrycznej i w całej powojennej gospodarce – mówi Minister Hanna Trojanowska, pełnomocnik Rządu ds. polskiej energetyki jądrowej.

– Nasz program i konkursy odbywające się w jego ramach adresujemy nie tylko do energetyków, czy fizyków, ale również socjologów, ekonomistów, czy prawników. Wierzę, że program pozwoli studentom zobaczyć szanse, jakie dla ich rozwoju zawodowego i naukowego oferuje energetyka jądrowa. Zależy nam zarówno na kształceniu nowych kadr, jak i na rzetelnej dyskusji o energetyce jądrowej. Dlatego do naszego programu zaprosiliśmy uznanych ekspertów, którzy do tej debaty wniosą merytoryczne, często nowe argumenty – mówi Aleksander Grad, prezes PGE EJ 1.

Program „Atom dla Nauki” składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego – konkursowego – PGE EJ 1 będzie nagradzać najlepsze prace z różnych dziedzin wiedzy poruszające temat energetyki jądrowej. Na drugi moduł programu PGE EJ 1 składają się wykłady uznanych ekspertów.

Konkurs będzie opierał się na rozwiązaniu zadania problemowego z 7 obszarów tematycznych: socjologia, turystyka, komunikacja społeczną, fizyka, radiobiologia, ekonomia oraz prawo.

Zadania konkursowe będą polegały na:

 • socjologia - zaplanowaniu badania, które pozwoli opisać, zrozumieć i zmapować potencjalny konflikt  społeczny wokół lokalizacji elektrowni jądrowej;
 • turystyka - przygotowaniu koncepcji rozwoju potencjału turystycznego gminy w której planowana jest lokalizacja elektrowni jądrowej;
 • komunikacja społeczna – przygotowaniu planu działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, gdzie planuje się lokalizacje elektrowni jądrowej;
 • fizyka - oszacowaniu i porównaniu dawek skutecznych otrzymanych w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące;
 • radiobiologia - zaplanowaniu badań, które pozwoliłyby na długofalową ocenę ewentualnych skutków promieniowania na ludzi i środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej; 
 • ekonomia – znalezieniu odpowiedzi na pytanie czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o włączeniu do miksu energetycznego energetyki jądrowej;
 • prawo – rozstrzygnięciu, czy słusznym jest przyznawanie w przetargach dodatkowych punktów za zobowiązanie się wykonawcy do udzielenia części zamówień podwykonawcom z terenu Polski lub regionu lokalizacji potencjalnej elektrowni jądrowej.  

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach  PGE EJ 1 przewidziało nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do działającej, bądź będącej w budowie elektrowni jądrowej na świecie. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 4 000 PLN, a trzeciego – w wysokości 2 000 PLN.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz szczegółowe zadania  będzie można znaleźć w dniu ogłoszenia konkursu na stronie: 

http://swiadomieoatomie.pl/program-wspolpracy-z-uczelniami/konkursy.html

Jeżeli chodzi o drugi moduł, podobnie jak w przypadku konkursów tematyka wykładów będzie dotyczyć energetyki jądrowej widzianej z szerszej, niekoniecznie technicznej perspektywy. Dlatego wśród mówców znajdą się m.in. uznani eksperci z zakresu ochrony środowiska, socjologii i fizyki. Program wykładów przedstawia się następująco:

 • 23.10.2013, godzina 15:00 – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład „Czy jesteśmy gotowi polubić energetykę jądrową” wygłosi prof. Andrzej Kraszewski.
 • 29.10.2013, godzina 11:15 – Politechnika Wrocławska. Wykład „Masz wiedzę czy tylko opinię? Rozwój energetyki jądrowej jako rozwiązanie dla Polski” wygłosi prof. Wacław Gudowski.
 • 05.11.2013, godzina 14:30 – Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wykład „Czy Polacy potrafią dyskutować na kontrowersyjne tematy? Na przykładzie debaty nt. budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.” wygłosi prof. Ireneusz Krzemiński.
 • 19.11.2013, godzina 11:30 – Uniwersytet w Białymstoku. Wykład „Czy Polacy potrafią dyskutować na kontrowersyjne tematy? Na przykładzie debaty nt. budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej” wygłosi prof. Ireneusz Krzemiński.
 • 21.11.2013 – UMCS w Lublinie. Wykład „Energetyka jądrowa - rozwiązanie dla Polski?” wygłosi prof. Andrzej Kraszewski.

 

Termin składani prac konkursowych – 6 grudnia 2013 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Zając
| Główny Specjalista | Biuro Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
PGE EJ 1 sp. z o.o.
(+48) 783-941-518 | joanna.zajac@gkpge.pl