Orange Graduate Programme

Aktualności
Telekomunikacja Polska wraz z PTK Centertel współuczestniczy razem z innymi Spółkami Grupy France Telecom w organizowaniu konkursu Orange Graduate Programme (dawniej Telecom Talents) dla najlepszych absolwentów i studentów ostatniego roku uczelni telekomunikacyjnych, informatycznych, technicznych, elektronicznych i ekonomicznych.