Ogólnokrajowy Konkurs SIFE Poland 2012

Aktualności
Konkurs SIFE Poland – najważniejsze wydarzenie dla wszystkich uczestników i entuzjastów programu SIFE – odbędzie się 4 czerwca w Teatrze Kamienica w Warszawie. Zaangażowani w program studenci przedstawią projekty z obszaru CSR, które realizowali w przeciągu całego sezonu 2011/2012. Prezentacje (w języku angielskim) będą oceniać starannie dobrani Sędziowie – członkowie zarządów oraz menedżerowie wyższego szczebla.

 

SIFE jest międzynarodowym programem biznesowo – edukacyjnym obecnym w 39 państwach, na 1500 uczelniach. W inicjatywę angażują się studenci, którzy, we współpracy z opiekunami naukowymi i liderami biznesu, realizują projekty skierowane do społeczności lokalnych. Celem programów jest doprowadzenie do pozytywnych zmian w obszarze ekonomicznym, ekologicznym oraz społecznym. Istotne jest to, aby projekty były innowacyjne i prowadziły do osiągnięcia realnej korzyści ekonomicznej dla wybranej społeczności.
W Polsce rozwój programu SIFE z sukcesem koordynuje firma BIGRAM. Projekt spotkał się z uznaniem takich firma jak Unilever Polska, PwC, Dalkia Polska, Chartis Europe.

Wszystkie państwa zaangażowane w SIFE organizują co roku krajowe i/ lub regionalne konkursy. Są to wyjątkowe wydarzenia, podczas których spotykają się aktywni studenci, reprezentanci Sponsorów oraz Partnerów SIFE, pracownicy naukowi oraz entuzjaści programu. W Jury zasiadają przedsiębiorcy i menedżerowie, reprezentanci wiodących firm. Ocenie sędziowskiej na konkursie podlega m.in.: efektywność projektów, osiągnięte wyniki, dobór grupy odbiorców, innowacyjność, trwałość efektów.

Prezentując swoją pracę i osiągnięcia przed Jury, studenci uzyskują ważną informację zwrotną, która w konsekwencji pozwala im rozwinąć ich działalność. Konkurs stwarza doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między studentami oraz do nauki od doświadczonych liderów biznesu. 

Zwycięzcy Ogólnokrajowego Konkursu SIFE Poland będą reprezentować Polskę na konkursie międzynarodowym SIFE World Cup 2012, który odbędzie się na przełomie września i października w Waszyngtonie.

Organizację wydarzenia wspiera Kancelaria Hilary Clinton. <Hillary Clinton zaprasza do obserwacji SIFE World Cup.> 

W poprzednich latach Ogólnokrajowy Konkurs SIFE Poland odbywał się również w Teatrze Kamienica w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami video. Zwycięzcy reprezentowali Polskę w konkursach światowych w Los Angeles oraz w Kuala Lumpur.

Więcej na temat programu SIFE: www.sife.pl