Na wirtualnym rynku jest już rok 2014

W styczniu rozpoczyna się drugi etap konkursu GMC Poland 2012 – trzynastej polskiej edycji symulacji biznesowej, w której rywalizują ze sobą zespoły studentów i menedżerów.

W GMC biorą udział drużyny (3-5 osób), które odgrywają role zarządów wirtualnych przedsiębiorstw. Uczestnicy w każdym cyklu decyzyjnym podejmują 66 strategicznych decyzji związanych ze wszystkimi obszarami działalności firmy.

Na starcie trzynastej polskiej edycji konkursu GMC (w listopadzie 2012r) do rozgrywek na wirtualnym rynku przystąpiło ponad 2000 osób w 512 zespołach. Każda drużyna dostał pod zarząd wirtualne przedsiębiorstwo. W symulowanej rzeczywistości czekał na uczestników międzynarodowy rynek 2014 roku. Zadaniem zespołów było zarządzanie swoimi firmami tak, aby na koniec rozgrywki osiągnąć na giełdzie jak najwyższą cenę akcji. W wyniku rywalizacji do kolejnej rundy awansowało już tylko 128 drużyn.

Organizowany w formie konkursów on-line w ponad 40 krajach, GMC zdobywa coraz szersze grono uczestników, którzy doceniają walory edukacyjne i doświadczenia zdobywane w trakcie emocjonującej rozgrywki.

GMC oceniam bardzo pozytywnie. Daje fajne doświadczenie i uświadamia od jak wielu czynników zależy sukces firmy. GMC uczy też, że kluczową sprawą jest komunikacja i współpraca pomiędzy wszystkimi działami firmy, która tak często jest trudna a rolą prezesa jest by cała firma miała poczucie, że gra do tej samej bramki i współpracowała ze sobą.” – Opowiada Michał Przybylski, kierownik zespołu Enactus WSZiB, student Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Biorący udział w symulacji studenci dążą do tego aby pokazać zaangażowanym firmom swoją wiedzę i umiejętności, zademonstrować potencjał i zwiększyć swoje szanse na rynku. I słusznie, bo jak mówi Maciej Hassa, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy i Młodego Talentu w PZU - „Sponsorowanie zespołów studenckich w ramach konkursu Global Management Challenge pozwala na wyszukiwanie młodych talentów, kandydatów na stanowiska wejściowe. Studenci w GMC to osoby bardzo aktywne i ambitne, które chcą się rozwijać. Doceniamy ich postawę i umiejętności, zarówno te analityczne jaki współpracy w zespole, współdziałania.

Studenci którzy zagrają w drugim etapie występują pod patronatem takich firm jak: Bank Zachodni WBK, KPMG, Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Grupa Eurocash, Polska Izba Ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, BRIEF, Marketing przy Kawie, FPK, Headlines Porter Novelli, BPCC, Gazeta Bankowa, magazyn Personel i Zarządzanie, MBA Manager, Bankier.pl oraz Students.pl,

GMC jest największą tego typu komputerową symulacją, interaktywnym programem do praktycznej nauki zarządzania. W marcu w Warszawie, osiem najlepszych drużyn weźmie udział w Finale Krajowym. Zwycięzca będzie reprezentował Polskę na Finałach Światowych w kwietniu 2013r.

Wyniki, tj. ceny akcji na wirtualnej giełdzie i rywalizację zespołów można śledzić na www.gmcpoland.pl.


Organizator w Polsce: BIGRAM Personnel Consulting

Patroni honorowi: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski

Sponsorzy: Bank Zachodni WBK, KPMG, Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Patroni medialni: BRIEF, Gazeta Bankowa, MBA MANAGER, Personel i Zarządzanie, Strategie biznesu

Patroni internetowi: Bankier.pl, Marketing przy Kawie, Students.pl

Współpraca: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Niezależne Zrzeszenie Studentów