Prośba do tegorocznych absolwentów SGH

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w badaniu Monitorowanie losów absolwentów SGH wszystkich tegorocznych absolwentów studiów I i II stopnia (tych którzy właśnie kończą lub skończyli studia).

Ankietę pt. "Kompetencje absolwenta SGH znajdą Państwo pod adresem http://wysoki.sgh.waw.pl/monitorowanie/

W czerwcowym numerze Gazety SGH

(http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biip/media/prasa_uczelniana/gazeta_SGH/)

ukazał się list JM Rektora SGH - prośba o udział w badaniach, który podkreśla znaczenie dla Uczelni i przyszłości kolejnych roczników jej absolwentów wiedzy na temat użyteczności ich kompetencji. Polecamy go Państwa uwadze.

Gwarantujemy poufność danych i odpowiedzi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym, a dane jednostkowe nie będą w żaden sposób upubliczniane. Ich właścicielem i dysponentem będzie tylko Uczelnia.
Ponieważ system zakłada badanie on-line tej samej subpopulacji absolwentów na różnych etapach kariery zawodowej, podanie adresu e-mail (po wypełnieniu kwestionariusza) umożliwiłoby nam  wysyłanie Państwu  informacji/ prośby o wypełnienie kolejnej ankiety. To dla nas bardzo ważne, bo jej adresatem mają być ci sami absolwenci, którzy wypełnią ankietę "Kompetencje absolwenta SGH" na wyjściu z Uczelni. Tylko monitorowanie tej samej grupy absolwentów na różnych etapach ich kariery zawodowej pozwoli odpowiedzieć na stawiane w badaniu pytania i sformułować kluczowe dla przyszłości Uczelni, jej studentów i absolwentów wnioski. Bardzo prosimy o rozważenie takiej możliwości. 

Badania prowadzi Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH we współpracy z Biurem ds. Absolwentów, Biurem Informacji i Promocji i Centrum Informatycznym.

Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy wysyłać na adres bminki@sgh.waw.pl.  

 

W imieniu zespołu badawczego

Barbara Minkiewicz