Moje perspektywy zawodowe: Polska czy zagranica?

Jesteśmy inwestorami z firmy Baillie Gifford & Co, jednej z czołowych brytyjskich firm w branży zarządzania inwestycjami. Prowadzimy projekt badawczy mający na celu poznanie Polski oczami studentów uczelni wyższych. W ramach tego projektu zapraszamy studentów do wyrażenia swoich opinii o dzisiejszej Polsce oraz o tym, jak kraj ten będzie wyglądać za pięć/dziesięć lat.

Zainteresowanych prosimy o napisanie eseju o objętości do 1000 słów, w języku polskim lub angielskim, w którym wyraziliby swoje poglądy i przemyślenia na temat: Moje perspektywy zawodowe: Polska czy zagranica? Prace należy złożyć do 3 czerwca 2012 r.

Proponowane zagadnienia:

  • jak Twoim zdaniem będzie wyglądała Twoja kariera zawodowa w ciągu najbliższych 5/10 lat;
  • plusy i minusy pracy w Polsce;
  • plusy i minusy pracy za granicą;
  • przemiany w polskiej gospodarce w ciągu najbliższych 5/10 lat.

Po dokładnym zapoznaniu się z każdą z nadesłanych prac, wybrane zostaną trzy osoby, które otrzymają zaproszenie na dyskusję w Warszawie w lipcu. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 250£.

Idea projektu jest poznanie opinii studentów, które pozwolą lepiej zrozumieć specyfikę ich kraju. Informacje te służyć będą jedynie poszerzeniu naszej wiedzy i nie będą przeznaczone do szerszej publikacji.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci wszystkich kierunków, ze wszystkich lat studiów.

Dziękując za Państwa uwagę, z niecierpliwością oczekujęmy odpowiedzi.

Prosimy o złożenia pracy pod adres email podany poniżej podając imię, nazwisko oraz możliwość kontaktu.

Z poważaniem,

Veronika Fafienski i Julia Chiriaeva

Investment Managers, International Equities, Baillie Gifford & Co

Kontakt:

E Veronika.Fafienski@bailliegifford.com

T +44 131 275 2079


 “My Career Perspectives: Poland or Abroad?”

We write on behalf of Baillie Gifford & Co, one of the leading fund management companies in the UK. We are carrying out a research project that aims to explore Poland through the eyes of university students.

In that context, we would like to invite students to share their thoughts on Poland today and where they see Poland in five or ten years from now. We would ask students to submit a 1,000 words essay in either English or Polish that presents their views and thoughts on “My career perspectives: Poland or abroad?” by the 3rd of June 2012.

Some of the issues you can address are:

  • How do you see your career developing over 5/10 years
  • Pros/cons of working in Poland
  • Pros/cons of working in EU/abroad
  • Evolution of the Polish economy in 5/10 years

After careful consideration of each submission, we will invite three students to a follow up discussion in Warsaw in July. On this occasion these essays will be awarded a £250 cash prize.

We are interested in the students’ open and honest views to widen our own understanding of the country. Hearing their thoughts would be of great benefit to us and is aimed only for our own understanding and not open publication.

We hope this will be of interest to your students too and we look forward to discussing further details with you.

Students from all courses and years are welcome.

Please submit essays to email below (provide your name, surname and contact data).


Yours faithfully,

Julia Chiriaeva and Veronika Fafienski

Investment Managers, International Equities, Baillie Gifford & Co

Contact:

E Veronika.Fafienski@bailliegifford.com

T +44 131 275 2079