Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5+

Zapraszamy właścicieli i pracowników powyżej 50 roku życia, w tym również osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie.