Konkurs na pracę magisterską wykorzystującą wyniki badań edukacyjnych

Aktualności
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w Konkursie na pracę magisterską wykorzystującą wyniki badań edukacyjnych.

Tematyka konkursu:
Tematem pracy konkursowej może być dowolne zagadnienie związane z dziedziną edukacji (np. wczesnej edukacji i opieki, finansowania oświaty, ekonomii edukacji oraz szkolnictwa wyższego i uczeniasię dorosłych). Praca magisterska musi zawierać poprawne metodologicznie wnioski a podstawą analizpowinny być wyniki z badań lub dane dostępnie publicznie.

 

Do konkursu można zgłosić pracę magisterską, który dostarcza nowej wiedzy, ważnej z punktu widzenia praktyki i polityki edukacyjnej. Dodatkowym atutem będzie odniesienie do zmian, jakie zachodziły w edukacji od 1999 r. w związku z obchodzonym w 2014 roku 25-leciem przemian ustrojowych w Polsce, które miały wpływ również na edukację.
 
Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci dowolnego kierunku, wszystkich uczelni wyższych, którzy obronili pracę magisterską w okresie od 31 października 2013 r. do 31 października 2014 r.
 
Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy za zgodą autora.
 
Nagrody dla laureatów: 
I nagroda - 3 000 zł
II nagroda - 2 000 zł
III nagroda - 1 000 zł
 
Harmonogram konkursu:
  • Zakończenie przyjmowania prac: 17 listopada 2014 r.
  • Ogłoszenie wyników: do 30 stycznia 2015 r.
 
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej pracy konkursowej dostępne są na stronie internetowej
 
Szczegółowych informacji udziela
przedstawiciel sekretariatu konkursu, Weronika Janda
Marketing & Communications Consultants
ul. Wilcza 28/10, 00-544 Warszawa
tel. (+48 22) 40 66 100/101 wew. 23
e-mail: janda@mcconsultants.pl
tel. kom. +48 662 086 500