KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I PODYPLOMOWĄ

Z początkiem sierpnia ruszył po raz siódmy konkurs pod patronatem Burmistrza Jarocina na najlepszą pracę magisterską związaną z Ziemią Jarocińską. Istotne jest, że w tym roku konkurs wzbogacono dodatkową kategorią, na najlepszą pracę podsumowującą studia podyplomowe.

 

Prace z zakresu ekonomii, prawa, administracji, historii, socjologii, turystyki, marketingu oraz innych dziedzin nauki można składać w Kancelarii Burmistrza w pok. 39 do 15 października 2010 roku. Do konkursu stawać mogą absolwenci studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych, którzy obronią pracę w 2010 roku przed zakończeniem naboru. Zasady przyjmowania zgłoszeń dla obu kategorii są takie same, prace należy składać w wersji elektronicznej i papierowej. Oceny merytorycznej dokona powołana przez Burmistrza kapituła, w skład której wejdą specjaliści różnych dziedzin. Komisja podczas ewaluacji prac weźmie pod uwagę kilka kryteriów, pośród których istotne znaczenie będzie mieć związek treści pracy z Ziemią Jarocińską, możliwość wykorzystania wyników pracy w rozwoju i promocji regionu oraz jej innowacyjność i świeże podejście do tematu.

Tradycyjnie wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas obchodów Dnia Patrona Miasta. Laureaci w obydwu kategoriach otrzymają nagrody pieniężne, natomiast wszystkim uczestnikom wręczone zostaną dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Łączna pula nagród to 5400 PLN. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.jarocin.pl/.