Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłasza konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego.

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych.

Konkurs na pracę doktorską

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 czerwca br.

Nagrody:

  • za najlepszą pracę doktorską - nagroda pieniężna w wysokości 10.000zł
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace doktorskie - wyróżnienia niepieniężne

Konkurs na pracę magisterską i licencjacką

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 czerwca br.

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody:

  • za najlepszą pracę magisterską - nagroda pieniężna w wysokości 5.000zł
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie - wyróżnienie niepieniężne.

Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody:

  • za najlepszą pracę licencjacką - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł oraz bezpłatny staż na GPW;
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace licencjackie - bezpłatny staż na GPW.

Więcej informacji