Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską!

Aktualności
Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica. Organizatorem jest jest firma StatSoft Polska, a patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Do konkursu kwalifikują się prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, w których wykorzystano program Statistica, niezależnie od dziedziny i uczelni na której praca powstała.

Na uczestników konkursu czekają wartościowe nagrody. Oprócz prestiżu związanego z wygraniem cenionego w środowisku konkursu i możliwości wystąpienia na konferencji StatSoft, laureaci otrzymują nagrody pieniężne (nagrody otrzymują zarówno autorzy, jak i promotorzy nagrodzonych prac). Nagradzamy również wydziały promujące nagrodzone prace. Warto więc wziąć udział w konkursie.

Prace do obecnej edycji konkursu można zgłaszać do dnia 10 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej.

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami dotychczasowych edycji konkursu.