Konkurs na abstrakt "Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?"

Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim serdecznie zaprasza do udziału w konkursie, organizowanym w ramach XIV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego.

◼ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs kierowany jest do studentów i doktorantów kierunków prawniczych i ekonomicznych, którzy są zainteresowani prawem podatkowym. Aby wziąć w nim udział, należy sporządzić i do 1 marca przesłać na adres: prawo.podatkowe.tbsp@uj.edu.pl maksymalnie dwustronnicowy abstrakt wystąpienia związanego z tematem Konferencji "Dokąd prowadzą zamiany w prawie podatkowym?".

◼ PRZEBIEG KONKURSU

Zebrane propozycje abstraktów oceniać będzie Komisja złożona z autorytetu naukowego, członka Koła, a także przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Liczy się merytoryka i innowacyjność!

▪ składanie abstraktów: 7 lutego - 1 marca 2020 (z możliwością przedłużenia)

▪ ogłoszenie wyników: 8 marca 2020

◼ NAGRODY

Zwycięzca konkursu otrzyma unikalną możliwość wystąpienia (jako jedyny przedstawiciel młodego pokolenia) na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego w dniach 13-14 marca . Ponadto zostanie zaproszony do odbycia maksymalnie trzymiesięcznego stażu w Ministerstwie Finansów, płatnego 4000 zł brutto/miesiąc. Dodatkowymi nagrodami będzie półroczny dostęp do systemu Legalis, wartościowe nagrody książkowe, a także inne nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidują także wyróżnienie kolejnych miejsc.