Konkurs Młodych Badaczy

Aktualności
Rozpoczęła się czwarta edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu badań rynku i opinii publicznej. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

Konkurs Młodych Badaczy skierowany jest do studentów socjologii, psychologii, ekonomii, marketingu, zarządzania i dziedzin pokrewnych oraz matematyki, którzy piszą prace magisterskie bezpośrednio związane z badaniami opinii i rynku. Tematyka prac może dotyczyć np. metodologii, narzędzi i technik badawczych, badań opinii publicznej, analiz rynku i zachowań konsumenckich, regulacji prawnych i środowiskowych dotyczących branży badawczej.

Celem konkursu jest promocja branży badawczej i popularyzacja profesji badacza w środowisku studenckim oraz nawiązanie kontaktu z najzdolniejszymi studentami zainteresowanymi praktyką i pracą w firmach badawczych.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (pierwsze miejsce – 5 tys. zł, drugie – 3 tys. zł, trzecie – 2 tys. zł) oraz staże w renomowanych instytutach badawczych skupionych w OFBOR.

Szczegóły dotyczące Konkursu, wraz z regulaminem są dostępne na stronie organizatora www.ofbor.pl  lub telefonicznie w Biurze Zarządu Organizacji.