Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości.

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości rozpisał z dniem dzisiejszym ww. konkurs.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.

Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:

 • zarządzanie instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
 • efektywność działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 • działalność instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
 • społeczny wizerunek instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 • ekonomiczna analiza prawa.

Nagrodami w konkursie są:

 • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie pracy;
 • opinię recenzenta;
 • opinię promotora;
 • życiorys autora wraz z danymi kontaktowymi, zawierającymi adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 maja 2015 roku.

Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@ms.gov.pl