Niedziela, 25 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / Konkurs "Ikar jakości"

Konkurs "Ikar jakości"

Do 30 października studenci i absolwenci mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie Ikar jakości im. prof. Romualda Kolmana na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą tematu zarządzania.

Celem konkursu jest promocja rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na praktyczne aspekty realizacji procesów zarządczych w różnych organizacjach.

Idea konkursu ma służyć promowaniu:

  • nagrodzonych autorów prac dyplomowych realizowanych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia studiów;
  • tematyki zarządzania jakością;
  • stworzeniu stałej platformy wymiany informacji pomiędzy studentami i absolwentami uczelni a przedstawicielami świata biznesu;
  • rozwiązań naukowych mogących mieć lub mających zastosowanie
    w działalności gospodarczej.

Do 30 października promotor może zgłosić pracę dyplomową za zgodą dziekana wydziału. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres podany na stronie www.jakoscroku.pl w zakładce Ikar jakości wraz z innymi dokumentami.

Organizatorem konkursu jest fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu Ikar jakości.