Internetowa Promocja Nauki

Aktualności
Uniwersytet Rzeszowski w ramach realizowanego projektu „Internetowa Promocja Nauki” serdecznie zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych mających związek z gospodarką kraju, które zostaną opublikowane w zeszytach naukowych.

W ramach projektu przewiduje się honoraria dla autorów w/w prac – 180 zł brutto. Artykuły zostaną opublikowane w powstającej serii „Nauka dla Gospodarki”. Zgłoszone prace będą podlegać recenzji przez członków powołanej Rady Naukowej, składającej się z pracowników nauki pochodzących z ośrodków naukowych w całym kraju.

Wydanie pierwszej Publikacji przewiduje się do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac o objętości nie więcej niż jeden (1) arkusz wydawniczy w terminie do 22 listopada 2010r. Prosimy o rozpropagowanie możliwości publikacji wśród pracowników nauki, doktorantów i studentów. W sprawach chęci publikowania i wymogów redakcyjnych prosimy o kontakt z biurem projektu tel., +48 17 872 13 43 oraz e-mail: biuro@inprona.pl