Dostrzegasz potencjał ukryty w obiektach fortyfikacyjnych ?!

Aktualności
Jesteś kreatywny. Lubisz pracować w zespole, poznawać nowych ludzi wpływać na otaczającą Cię przestrzeń, budować wizerunek marki, zarządzać projektami, …??

Sprawdź się !!!

Weź udział w II edycji interdyscyplinarnego konkursu na koncepcję zagospodarownia zabytkowych przestrzeni.

Zapraszamy studentów, absolwentów (do 2 lat po studiach) do rejestracji w odsłonie drugiej edycji konkursu na koncepcję zagospodarowania zabytkowych przestrzeni.

Fortyfikacje zwłaszcza Gdańska stanowią dziedzictwo kulturowe Europy. Gdańskie fortyfikacje należą do najlepiej zachowanych obiektów fortyfikacyjnych typu holenderskiego nie tylko w Polsce, ale także Europie Północnej. Projektowali je najznakomitsi budowniczowie holenderscy: Wilhelm J. Benning - Kamienna Śluza; Abraham Van Den Block (wschodnia fasada Wielkiej Zbrojowni, kamieniarka Złotej Bramy); Wilhelm Van Den Block (fasada Bramy Wyżynnej); Corneliusa Van Dem Bosch (rozwiązanie modernizacji fortyfikacji miejskich i ich rozbudowa od strony wschodniej); Anton Van Obbergena (Fort Carre, w Twierdzy, w Wisłoujściu.). W Holandii oraz pod kierunkiem niderlandzkich budowniczych nauki pobierali wybitni polscy fortyfikatorzy: Jan Strakowski, Jerzy Strakowski, Hans Strakowski. Współuczestniczyli oni w budowie i rozbudowie gdańskich umocnień fortyfikacyjnych.

Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności to projekt stworzony z myślą studentach i absolwentach krajowych i zagranicznych uczelni wyższych, którzy pragną wykorzystywać w praktyce wiedzę akademicką oraz rozwijać umiejętności miękkie związane ze współdziałaniem.

Celem konkursu jest ożywienie zachowanych fortyfikacji Gdańska i Pomorza, adaptacja ich do współczesnych potrzeb; promowanie współpracy międzykulturowej, interdyscyplinarnych zespołów projektowych, unikatowych zasobów środowiska integralnie związanych z zabytkowymi przestrzeniami. Przedmiotem konkursu jest stworzenie zmaterializowanych pomysłów (szkic, prezentacja, makieta) umożliwiających praktyczne wykorzystanie zabytkowych przestrzeni, budowli przez mieszkańców, turystów. Bardzo ważnym elementem jest interdyscyplinarny charakter prac, poszanowanie przez autorów autentyzmu zachowanych fortyfikacji. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 16.IX.2011 r. Konkurs odbędzie się w Gdańsku, w terminie 5-8.X.2011 r.

Organizatorami drugiej edycji konkursu są: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji  Wody, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Hewelianum. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów Gdańsku, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Partnerami konkursu są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz portal urbanistyka. info