Dołącz do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Aktualności
Rusza nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministerstwie Klimatu. Do jej zadań należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych, w tym propozycji rozwiązań.

Na zgłoszenia czekamy do 29 maja 2020 r.

Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (22 kwietnia 2020 r.) ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat.

Szczegółowe informacje: https://lnkd.in/dGuURHs