Badanie losów absolwentów

Pilnie poszukiwani są niepracujący absolwenci w celu wypełnienia kwestionariusza psychologicznego dla celów akademickich.

Jestem studentką III roku psychologii i bardzo pilnie poszukuję absolwentów (zwaszcza niepracujących) do wypełnienia ankiety online:
www.badanie-absolwentow.tk

Z góry sedrecznie dziękuję!