Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie obronione w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r. na ocenę co najmniej dobrą. Nabór zgłoszeń trwa do 9 lipca 2012 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:

  • ekoinnowacje,
  • innowacje w sektorze usług,
  • popytowe podejście do tworzenia innowacji,
  • nowe podejście do zamówień publicznych.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

  • nagroda główna – sprzęt komputerowy o wartości minimum 3000 zł,
  • dwa wyróżnienia – sprzęt komputerowy, każdy o wartości minimum 1500 zł.


Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali jesienią 2012 r.

Wyniki prac laureatów zostaną zamieszczone w prasie i internecie oraz zaprezentowane podczas spotkań i konferencji, których uczestnikami są przedsiębiorcy.

Więcej informacji można uzyskać na http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86449.asp pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

Regulamin III edycji konkursu

Formularz oceny formalnej

Formularz oceny merytorycznej

Karta zgłoszeniowa


Konkurs jest częścią działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP  „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.