Akademia Liderów w sektorze ochrony zdrowia

W kwietniu rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji projektu Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. Nabór aplikacji trwa do 6 lipca. Jest to projekt edukacyjny dedykowany studentom i absolwentom (do 26 roku życia): - farmacji - finansów - zarządzania - prawa - zdrowia publicznego - osobom zainteresowanym rozwojem kariery zawodowej w sektorze ochrony zdrowia.

Liderzy w sektorze ochrony zdrowia to:

- bezpłatne weekendowe szkolenia, warsztaty, case’y
- spotkania ze specjalistami i autorytetami
- panele dyskusyjne
- płatne staże w największych firmach i instytucjach w Polsce
- Uroczyste Podsumowanie Projektu, które odbędzie się w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych

Celem projektu jest kształcenie kadry managerskiej, która w przyszłości będzie zarządzać  firmami na rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz placówkami służby zdrowia.

Zajęcia odbędą się w trybie weekendowym w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w terminach:
20-21 września 2014
 27-28 września 2014
 4-5 października 2014

Aplikacje można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji http://www.paga.org.pl/projekty/liderzy_w_sektorze_ochrony_zdrowia/formularz


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wśród zagadnień, które zostaną poruszone podczas warsztatów są m. in. finansowanie publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej, nowe technologie, regulacje prawne, zasady funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Nie zabraknie również spotkań z wybitnymi postaciami z tego sektora. Wysoką jakość szkoleń gwarantują praktycy i eksperci firm partnerskich, którzy przeprowadzą wykłady oraz warsztaty.

Współorganizatorami projektu są: Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Honorowy Patronat nad projektem objął Doradca Społeczny Prezydenta RP ds. Zdrowia – Maciej Piróg.

Partnerami projektu są między innymi: INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Formedis, LUX MED, Scanmed Multimedis.

Patronami Medialnymi projektu są: Forbes, Gazeta Farmaceutyczna, GPW Media, Healthcare Magazine, Magazyn Aptekarski, Medexpress.pl, Menedżer Zdrowia, Nowa Medycyna, PAP Biznes, Polsat Biznes, Służba Zdrowia, Zarządzanie Placówkami Medycznymi.

Strona projektu: http://www.paga.org.pl/projekty/liderzy_w_sektorze_ochrony_zdrowia

Więcej informacji: Sylwia Gromada, Koordynator Projektu

sgromada@paga.org.pl, tel.: 22/ 537 73 32