ABB "IT Challenge"

ABB IT Challenge to konkurs, którego celem jest promowanie projektów informatycznych rozwiązujących rzeczywiste problemy współczesnego świata. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „zielone miasto”.

Konkurs skierowany jest do 2 lub 3-osobowych zespołów złożonych z osób posiadających status studenta dowolnej polskiej uczelni.Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać swój pomysł na poprawę środowiska naturalnego w mieście przy użyciu technologii informatycznych i przesłać go do 5 maja.

Wybrane zespoły zostaną zaproszone do kolejnego etapu, w którym  stworzą oprogramowania umożliwiające realizację zgłoszonego pomysłu. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (m.in. 25000 zł dla najlepszego zespołu) i rzeczowe, a także możliwość współpracy ze specjalistami ABB przy wdrożeniu zaproponowanej koncepcji. 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: www.abb.pl/ITChallenge