„Teraz Polska” dla najlepszych innowacji!

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała VIII edycję Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej nowatorskich rozwiązań usprawniających dotychczasowe procesy produkcyjne i stosowane technologie.

Od 2007 roku do Konkursu „Teraz Polska”, mającego ponad 20-letnią tradycję, można zgłaszać również przedsięwzięcia innowacyjne. Kategoria ta ma na celu wsparcie sektora nauki w dostosowaniu do potrzeb polskiego przemysłu i przedsiębiorczości. Konkurs jest też formą uhonorowania i promocji naukowców oraz inżynierów, opracowujących nowości technologiczne, a także przedsiębiorstw, które wdrażają takie rozwiązania w praktyce.

Wnioski konkursowe VIII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych będą przyjmowane do 23 stycznia 2015 r. Następnie branżowe komisje ekspertów powołane przy współpracy z instytutami badawczymi oraz wyższymi uczelniami rozpoczną oceny weryfikacyjne zgłoszeń. Zgodnie z kryteriami Konkursu, szczególnie wysoko punktowane będą: obszary związane ze stopniem innowacyjności przedsięwzięcia, wpływem wdrożonej innowacji na proces produkcyjny, jego wydajność i jakość. Ocenie będzie podlegać również analiza kosztów przedsięwzięcia w stosunku do uzyskanych rezultatów oraz społeczne skutki jego realizacji.

Innowacje, najwyżej ocenione przez ekspertów zostaną nominowane do Godła „Teraz Polska”. Spośród nich w kwietniu 2015 r. Kapituła Konkursu wyłoni laureatów. Posiedzenie Kapituły będzie poprzedzone wystawą prezentującą nominowanych (udział w wystawie jest dobrowolny).  Zakończenie VIII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych odbędzie się w czerwcu 2015 podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, kiedy to zwycięzcy odbiorą statuetki „Teraz Polska” z rąk osobistości świata kultury, mediów i polityki.

Szczegółowe informacje związane z Konkursem „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, regulamin oraz ankieta rejestracyjna są dostępne na stronie www.terazpolska.pl oraz pod numerem telefonu 22 826 01 91.

Zobacz jak zgłosić się do Konkursu.