Piątek, 2 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Projekty i konkursy / „Teraz Polska” dla najlepszych innowacji!

„Teraz Polska” dla najlepszych innowacji!

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała VIII edycję Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej nowatorskich rozwiązań usprawniających dotychczasowe procesy produkcyjne i stosowane technologie.

Od 2007 roku do Konkursu „Teraz Polska”, mającego ponad 20-letnią tradycję, można zgłaszać również przedsięwzięcia innowacyjne. Kategoria ta ma na celu wsparcie sektora nauki w dostosowaniu do potrzeb polskiego przemysłu i przedsiębiorczości. Konkurs jest też formą uhonorowania i promocji naukowców oraz inżynierów, opracowujących nowości technologiczne, a także przedsiębiorstw, które wdrażają takie rozwiązania w praktyce.

Wnioski konkursowe VIII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych będą przyjmowane do 23 stycznia 2015 r. Następnie branżowe komisje ekspertów powołane przy współpracy z instytutami badawczymi oraz wyższymi uczelniami rozpoczną oceny weryfikacyjne zgłoszeń. Zgodnie z kryteriami Konkursu, szczególnie wysoko punktowane będą: obszary związane ze stopniem innowacyjności przedsięwzięcia, wpływem wdrożonej innowacji na proces produkcyjny, jego wydajność i jakość. Ocenie będzie podlegać również analiza kosztów przedsięwzięcia w stosunku do uzyskanych rezultatów oraz społeczne skutki jego realizacji.

Innowacje, najwyżej ocenione przez ekspertów zostaną nominowane do Godła „Teraz Polska”. Spośród nich w kwietniu 2015 r. Kapituła Konkursu wyłoni laureatów. Posiedzenie Kapituły będzie poprzedzone wystawą prezentującą nominowanych (udział w wystawie jest dobrowolny).  Zakończenie VIII edycji Konkursu „Teraz Polska” dla przedsięwzięć innowacyjnych odbędzie się w czerwcu 2015 podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, kiedy to zwycięzcy odbiorą statuetki „Teraz Polska” z rąk osobistości świata kultury, mediów i polityki.

Szczegółowe informacje związane z Konkursem „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, regulamin oraz ankieta rejestracyjna są dostępne na stronie www.terazpolska.pl oraz pod numerem telefonu 22 826 01 91.

Zobacz jak zgłosić się do Konkursu.