„ERASMUS +” nowy program edukacyjny UE na lata 2014-2020

Parlament Europejski zatwierdził 19 listopada br. nowy unijny program edukacyjny Erasmus +. Budżet programu to 14,7 mld euro do 2020 r. Przewiduje się, że z programu skorzysta ponad 4 mln młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobywając doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

Erasmus + zastępuje kilka istniejących dotychczas programów UE, obejmujących wszystkie sektory edukacji: Lifelong Learning Programme - Erasmus (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (kształcenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (kształcenie dorosłych), Młodzież w działaniu, Jaen Monnet,  pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, EduLink oraz program współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy Erasmus + zaoferuje także wsparcie UE dla sportu.

Program posiada kilka nowych funkcji w tym:

  • system gwarancji kredytów, pozwalający na sfinansowanie studiów magisterskich zagranicą
  • sojusze wiedzy : partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami promujące kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość poprzez oferowanie nowych  programów  nauczania, możliwości uczenia się i podnoszenia  kwalifikacji  
  • sojusze umiejętności sektorowych: partnerstwa między kształceniem zawodowym a organizatorami szkoleń  i przedsiębiorstwami, działające na rzecz  zatrudnienia i wypełniania luk w umiejętnościach poprzez opracowanie programów nauczania dla danego sektora oraz innowacyjnych form nauczania zawodowego.


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Erasmus +