wSPINamy się na szczyty w biznesie

Aktualności
Projekt jest przedsięwzięciem prowadzonym przez jedną z najbardziej znanych firm z branży doradztwa personalnego działających w Polsce – Grupę HRC S.A.

 

Finansowanie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Beneficjenci

Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów, absolwentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, a także do pracowników naukowych uczelni wyższych i ośrodków badawczych z województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Cele

Celem projektu jest wsparcie osób zainteresowanych założeniem firmy typu SPINoff i SPINout, tj. przedsiębiorstwa akademickiego – firmy opartej o wiedzę. Założenie firmy jest połączeniem zainteresowań i osiągnięć naukowych z biznesem. Daje możliwość wdrożenia i rozwoju innowacyjnych rozwiązań poza lub we współpracy z macierzystą jednostką naukową oraz możliwość komercjalizacji wyników badań naukowych i transferowania nowych technologii do gospodarki.

Jest doskonałym sposobem na rozwijanie współpracy środowisk naukowych
i biznesowych, a przez to, na wzmacnianie pozycji polskiej nauki oraz biznesu w świecie.

Rezultaty

Rezultatem projektu będzie zwiększenie poziomu wiedzy o korzyściach z prowadzenia przedsiębiorstwa typu SPINoff/SPINout, przybliżenie sposobów
na skomercjalizowanie innowacyjnego pomysłu naukowego, wskazanie przykładów udanych przedsięwzięć tego typu, a także pomoc w zapoznaniu się z niezbędnymi procedurami oraz w wyborze odpowiednich rozwiązań prawnych.

Przebieg projektu

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl bezpłatnych konsultacji dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zorganizowana zostanie konferencja informacyjna z udziałem ekspertów, która odbędzie się 6 kwietnia 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ulicy Zielnej 37 w Warszawie.

Konsultanci Grupy HRC S.A. będą udzielać porad zarówno drogą internetową, jak i na spotkaniach w siedzibie firmy.

W ramach konsultacji oferujemy pomoc w:

  • znalezieniu lub doprecyzowaniu pomysłu na innowacyjny biznes
  • pisaniu/sprawdzaniu biznesplanu
  • sporządzaniu wniosków o udzielenie pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz dofinansowania w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
  • zorientowaniu się w kwestiach związanych
  • z uzyskaniem prawa własności intelektualnej
  • sporządzaniu umów prawnych
  • (np. w zakresie zakładania spółki cywilnej czy w zakresie wynajęcia lokalu)
  • dotarciu do informacji o możliwościach pozyskania inwestorów/wspólników.

Miejsce

Konsultacje udzielane będą w siedzibie firmy Grupa HRC S.A. przy ulicy Leszno 8 lok. 1 w Warszawie, lub za pośrednictwem Skype’a, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00.

Konferencja informacyjna odbędzie się dnia 6 kwietnia 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 7 w Warszawie.

Kontakt

Aby umówić się na spotkanie wystarczy zadzwonić pod numer (22) 862-38-12 lub wysłać maila na adres biuro@wspinamysie.pl.

Na każdą z konsultacji przewidziano 45 minut.

Zapraszamy również na stronę internetową projektu wspinamysie.pl