Visiting Professors

Serdecznie zapraszamy do udziału w unikatowym wśród polskich szkół wyższych prowadzących studia na kierunku informatyka programie pt. Visiting Professors. Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki w każdym miesiącu roku akademickiego 2010/2011 będą gościć wybitni profesorowie uczelni wyższych z całego świata, prowadząc cykle interesujących wykładów z obszaru informatyki. Większość wykładów będzie prowadzona w języku polskim, niektóre z nich w języku angielskim.

Wszystkie wykłady są dodatkową bezpłatną ofertą dla członków społeczności akademickiej, kandydatów na studia, studentów, absolwentów, ale także innych osób spoza środowiska akademickiego zainteresowanych informatyką i naukami pokrewnymi. Program „Visiting Professors” to okazja do wysłuchania ciekawych wykładów oraz zapoznania się ze specyfiką kształcenia informatyki w uczelniach amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich, francuskich i szwedzkich. To wreszcie możliwość nawiązania ciekawych kontaktów i wymiany doświadczeń z wykładowcami z uczelni zagranicznych. Uczestnicy wykładów otrzymują certyfikaty udziału w projekcie unijnym (studenci - z punktami ECTS - 2 pkt. za udział w wykładzie w języku polskim, 3 pkt. za udział w wykładzie w języku angielskim).


Wykłady (osiem tematów - każdy po 20 godzin) będą realizowane w godz. 15.25-18.50 w centrum Warszawy w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przy ul. Lewartowskiego 17. Szczegółowy harmonogram wykładów znajduje się na załączonym do niniejszego pisma plakacie i na stronach internetowych: www.wwsi.edu.pl i www.projektyefs.wwsi.edu.pl Osoby zainteresowane udziałem w wykładach proszone są o wypełnienie  zamieszczonego  na stronie internetowej Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie na e-mail: projektyefs@wwsi.edu.pl

Wykłady realizowane będą w ramach projektu rozwojowego Uczelni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://projektyefs.wwsi.edu.pl/infp.php/visiting_professors.html