Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Warsztaty i szkolenia / SZWAJCARIA WSPIERA CSR W POLSKICH MŚP

SZWAJCARIA WSPIERA CSR W POLSKICH MŚP

W maju 2012 r. rozpoczynają się pierwsze, bezpłatne spotkania informacyjne dla przedstawicieli MŚP na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) finansowane ze środków Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy. Zaraz potem rozpoczną się szkolenia dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę wszystkich środków (ok. 489 mln CHF). Jednym z programów finansowanym z tego funduszu jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Budżet projektu wynosi ponad 13,8 mln zł, z czego znaczna większość (blisko 10 mln. zł) przeznaczona jest dla MŚP. Wsparcie skierowane jest na wdrożenie działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, wpisujących się w co najmniej jeden z następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z pracownikami firmy, zaangażowanie społeczne. Konkurs, w ramach którego MŚP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na budowę i wdrożenie programów społecznej odpowiedzialności biznesu, planowany jest na przełom III i IV kwartału 2012 r. Wcześniej mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy będą mogli wziąć udział w zorganizowanych przez PARP spotkaniach informacyjnych z zakresu CSR.

Ponadto w projekcie zaplanowane zostały szkolenia dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Ich celem jest wzmocnienie kompetencji pracowników instytucji regionalnych w zakresie CSR.

W marcu 2012 r. PARP podpisała umowę z FIRMĄ 2000 Sp. z o.o. na realizację pierwszego komponentu projektu. Spotkania informacyjne dla MŚP oraz szkolenia dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i COIE rozpoczynają się w maju i czerwcu 2012 r. we wszystkich województwach Polski.  

„Zgodnie z obowiązującymi definicjami społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, według której przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska lub relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach” – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

Czy tak właśnie rozumieją CSR przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw? „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce kojarzy się z działaniami, na które stać tylko duże i bogate firmy. Polskie MŚP nie do końca rozumieją znaczenie i istotę CSR. Rzadko inwestują w tego typu działalność zapominając, że aby zdobywać przewagę konkurencyjną i budować swój właściwy wizerunek nie wystarczą już działania reklamowe” – mówi Małgorzata Jelińska z Departamentu Programów Pilotażowych PARP. „Pokładamy duże nadzieje w naszym projekcie pilotażowym. Wierzymy, że rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich firmach przyniesie im wymierne korzyści, nie tylko wizerunkowe, ale również ekonomiczne” – dodaje M. Jelińska.

Spotkania informacyjne to pierwszy bodziec do rozwoju CSR w polskich MŚP. Pracy jest sporo, ponieważ zgodnie z badaniem PARP na temat „Oceny stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu” (grudzień 2011) tylko 26% mikro i 36% małych firm wie i rozumie, czym jest CSR. Lepiej sytuacja wygląda w przypadku firm dużych, bowiem aż 50% z nich deklaruje znajomość zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak, czy 50% to „aż”, czy może „tylko”, biorąc pod uwagę znaczenie i rozwój CSR np. na zachodzie Europy? „Zdecydowanie będziemy dążyli do znacznego wzrostu tego wskaźnika” – dodaje M. Jelińska.

Szczegóły dotyczące projektu i CSR dostępne są na stronie: www.csr.parp.gov.pl

szkolenia parp