Szkolenie "Faktura elektroniczna"

Agencja Rozwoju Mazowsza, biuro regionalne w Ostrołęce zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Faktura elektroniczna - Wykorzystanie podpisu elektronicznego do wystawiania dokumentów księgowych, szkolenie stacjonarne z elementami szkolenia e-learningowego"

Grupa docelowa:

Uczestnikiem szkolenia może być dorosła osoba zatrudniona na terenie województwa mazowieckiego na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, która wyraża chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych poza miejscem i czasem pracy.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Podstawowa znajomość systemu Windows 98/2000/XP, znajomość podstawowej, obsługi MS Word.

Skrócony opis szkolenia:

 1. Czym jest podpis elektroniczny
 2. Jak uzyskać podpis elektroniczny
 3. Kwalifikowany i niekwalifikowany certyfikat - różnice.
 4. Omówienie kwestii bezpieczeństwa związanych z e-podpisem.
 5. Złożenie podpisu elektronicznego (uczestnicy otrzymują zestaw do podpisu elektronicznego na którym wykonują dalsze ćwiczenia).
 6. Czym jest faktura elektroniczna?
 7. Czym różni się faktura papierowa, a elektroniczna (dlaczego na e-fakturze wymagany jest podpis)?
 8. Analiza wymagań prawnych narzucanych na podatnika (przyjmowanie akceptacji, moment dostarczenia, archiwizacja).
 9. Podpisanie faktury elektronicznej.
 10. Wystawienie faktury elektronicznej.
 11. Przykłady wykorzystania e-faktury (case’y) - sklep internetowy, hurtownia, freelancer.
 12. Szczególne postępowanie z e-fakturą:
 • po czym poznać, że otrzymany dokument jest fakturą elektroniczną,
 • czy można drukować e-fakturę,
 • jak wystawić korektę/duplikat do e-faktury? Można papierowy,
 • czy można korzystać z innej formy podpisu niż podpis kwalifikowany,
 • jak wystawiać paragon do e-faktury,
 • jak księgować e-fakturę?

Termin szkolenia: 3 lutego 2013 roku (niedziela)

Lokalizacja szkolenia: Marki, Park  na Wojskiego, ul. Wojskiego 4

Czas trwania szkolenia: jeden dzień, godz. 9 - 17

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.itm2.pl.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Paulina Piekarska, specjalista ds. rekrutacji i szkoleń.
Ul. Rolna 30A
07-410 Ostrołęka
Tel. 728-595-745
E-mail: p.piekarska@armsa.pl

Bartosz Żebrowski, specjalista ds. rekrutacji i szkoleń.
Ul. Rolna 30A
07-410 Ostrołęka
Tel. 782-100-414
E-mail: b.zebrowski@armsa.pl