SIFE Poland – spotkania, które inspirują

Zespół SIFE Poland organizuje wydarzenia, które pozwalają lepiej zrozumieć program oraz poddać nowe pomysły, zarówno studentom, jak i liderom biznesu.

SIFE jest międzynarodowym programem biznesowo – edukacyjnym, w którym współpraca środowiska biznesowego ze środowiskiem akademickim odgrywa kluczową rolę. Zaangażowani w inicjatywę studenci tworzą, wspólnie z opiekunami naukowymi oraz doradcami biznesowymi, projekty adresowane do społeczności lokalnych. Celem działań jest doprowadzenie do poprawy sytuacji ekonomicznej odbiorców, przy jednoczesnym zachowaniu zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Zespół SIFE Poland zapewnia wsparcie merytoryczne studentom zaangażowanym
w program, m. in. poprzez organizację szkoleń. Realizację wydarzeń tego typu wspierają sponsorzy inicjatywy.

Najbliższe szkolenie dla studentów aktywnie działających w ramach SIFE, odbędzie się 19 marca w siedzibie Diamentowego Sponsora SIFE Poland – firmy PwC. Sesję poprowadzi Pani Aleksandra Stanek, która odpowiada w PwC za doradztwo w zakresie budowania oraz wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Warsztat będzie dotyczył takich zagadnień jak wyzwania zrównoważonego rozwoju w kraju i na świecie, czy też modele i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie w biurze PwC będzie pierwszym wydarzeniem z cyklu „SIFE INSPIRUJE” – cyklu szkoleń, których celem jest wspieranie studentów w zakresie tworzenia innowacyjnych i efektywnych projektów.

W ramach programu SIFE odbywają się również liczne spotkania adresowane do liderów biznesu. Najbliższe wydarzenie dla przedstawicieli sponsorów, patronów oraz obserwatorów SIFE Poland, tzw. SIFE Mixer, odbędzie się 15 marca, w biurze firmy BIGRAM – Partnera SIFE w Polsce. Spotkanie jest organizowane w związku z wizytą w Warszawie przedstawicieli SIFE International Affiliate Division – Sylvester John (President) oraz Rosie Connolly (Regional Vice – President, Europe).

Więcej informacji: www.sife.pl

Partner w Polsce: BIGRAM

Patroni honorowi: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Sponsorzy DIAMOND: Dalkia Polska, Unilever Polska, PwC

Sponsor GOLD: Chartis Europe S.A.

Patroni medialni: Gazeta Bankowa, Media&Marketing, Personel i Zarządzanie

Patroni Internetowi: StepStone.pl, students.pl
Współpraca: Brytyjsko – Polska Izba Handlowa

Partner studencki: Liga Odpowiedzialnego Biznesu