Oko na Fundusze Europejskie

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (CPI) zaprasza studentów zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich do udziału w spotkaniu informacyjnym, warsztatach i konkursie poświęconych tej tematyce.

„Oko na Fundusze Europejskie” to propozycja mająca na celu połączenie możliwości poszerzenia wiedzy na temat środków unijnych, uzyskania umiejętności w zakresie przygotowania i wdrażania współfinansowanych projektów oraz szansy na współpracę z CPI w realizacji własnego projektu informacyjno – promocyjnego i otrzymanie nagrody.

W pierwszej kolejności zapraszamy na spotkania informacyjne w formie warsztatowej, które odbędą się:

 • 23 maja 2013 roku, w godz. 10.00-16.00 (pierwsza grupa)
 • 27 maja 2013 roku, w godz. 10.00-16.00 (druga grupa)  

w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Żurawia 3/5 w Warszawie

Program każdego spotkania, które poprowadzą konsultantki Centralnego Punktu Informacyjnego, będzie obejmował zagadnienia:

 • wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich
 • warsztat: ćwiczenia z dokumentami programowymi dotyczącymi Funduszy Europejskich
 • aplikowanie o Fundusze Europejskie
 • warsztat: ćwiczenia z przykładowym wnioskiem o dofinansowanie
 • zasady realizacji projektów
 • warsztat: ćwiczenia z przykładowym wnioskiem o płatność
 • założenia Funduszy Europejskich w latach 2014 – 2020
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich

W trakcie spotkania przewidujemy pracę w 3 – 4-osobowych grupach. Po spotkaniu będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z konsultantami Centralnego Punktu Informacyjnego.

Podczas spotkania informacyjnego zaprosimy uczestników do udziału oraz przedstawimy szczegółowe założenia konkursu „Oko na Fundusze Europejskie”, w którym zwycięzcy będą mogli we współpracy z CPI zorganizować zaprojektowane przez siebie działania informacyjno – promocyjnych w zakresie Funduszy Europejskich oraz otrzymać inne nagrody.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu informacyjnym prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: spotkania@cpe.gov.pl. Będziemy wdzięczni za przesyłanie zgłoszeń indywidualnych lub 3-4-osobowych grup oraz podanie w e-mailu następujących informacji:

 • imię i nazwisko (ew. imiona i nazwiska członków grupy)
 • nazwa uczelni i kierunek studiów
 • termin spotkania

Dane osób, które przyślą zgłoszenia, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją spotkania.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 378 31 77.

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Oferujemy:

 • pomoc w znalezieniu źródeł dofinansowania Państwa pomysłów,
 • pomoc beneficjentom Funduszy Europejskich w przyswojeniu zasad rozliczania projektu,
 • wstępne informacje na temat zasad partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w naszej siedzibie.

Więcej informacji o naszej działalności – na stronie Centrum Projektów Europejskich 

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Warszawa, ul. Żurawia 3/5,

23 i 27 maja 2013, godz. 10.00 – 16.00