Międzynarodowa Konferencja „Exchange for Experience”

Aktualności
W dniach 14-18 listopada 2012 roku w budynkach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się dwunasta edycja Międzynarodowej Konferencji „Exchange for Experience”. Projekt, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej, ma na celu dzielenie się wiedzą z zakresu działalności studenckiej ze studentami z innych krajów. Temat tegorocznej konferencji to „IT management * Business Simulation Games”.

Warsztaty przeprowadzane przez firmy IT mają za zadanie pokazać studentom w jaki sposób menadżerowie korzystają z rozwiązań informatycznych. Podczas interaktywnej części związanej z biznesowymi grami symulacyjnymi biorący udział rozwiną swoje umiejętności miękkie i nie tylko.

Projekt kierowany jest w szczególności do zagranicznych organizacji studenckich, których reprezentacje przybędą na Konferencję. Oprócz paneli dyskusyjnych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję porównać swoją działalność z aktywnością studentów w innych krajach. Uczestnicy zaprezentują nam swoje najbardziej pasjonujące inicjatywy w formie prezentacji lub filmu.

Istotną częścią projektu jest także wycieczka do Krakowa (17-18 listopada), podczas której uczestnicy zwiedzą dawną stolicę naszego kraju oraz wezmą udział w podsumowującej projekt gali.

Konferencja stwarza również okazję do poznania studentów z całego świata oraz zabawę w międzynarodowym towarzystwie na wieczornych imprezach.

Wykłady prowadzone przez firmy IT, odbywające się między 14 a 16 listopada w aulach uczelnianych, będą miały charakter otwarty. Natomiast treningi i warsztaty dotyczące gier symulacyjnych będą przeznaczone dla uczestników Konferencji. Oficjalnym językiem konferencji jest angielski. Szczegóły można znaleźć na stronie www.e4e.nzssgh.pl.