Kursy wyrównawcze z matematyki dla studentów SGH

Trwają jeszcze zapisy na bezpłatne kursy wyrównawcze dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, realizowanych przez projektu Innowacyjna SGH.

Kwalifikacja na kursy oparta jest na wynikach e-testu samooceny posiadanej wiedzy. W kursach mogą wziąć udział także osoby aktywne zawodowo.

Szczegóły i regulamin: http://www.sgh.waw.pl/innowacyjnasgh/kursymatematyka/