Kursy komputerowe finansowane przez EFS

Zapraszamy do udziału w szkoleniach: "Akademia profesjonalnej pracy biurowej edycja 2" oraz "Akademia umiejętności informatycznych i językowych"

Więcej informacji na poniższych stronach:

  • I projekt

http://peritus-efs.pl/edycja2/

  • II projekt

http://peritus-efs.pl/projekt3/