Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości

Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem dla ludzi, którzy z innymi chcą osiągać sukcesy i rozwijać swoje kompetencje. Dla studentów (wszystkich uczelni i kierunków) z zacięciem do działalności społecznej i/lub biznesowej.

Celem Kolegium jest zachęcanie młodych ludzi, aby swoje pomysły (społeczne, biznesowe) rozwijali i wprowadzali w życie we współpracy z innymi. Umiejętność współdziałania, przedsiębiorczość, twórczość, odpowiedzialność – na rozwijanie tych kompetencji chcemy kłaść nacisk w Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości.

I edycja Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości (wiosna 2015)

Osią kształcenia w I edycji Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości będzie równoległa realizacja przez uczestników dwóch zadań: biznesowego oraz inspirującego młodzież. Projekt biznesowy adepci będą realizowali w grupach 2-4 osobowych. Celem projektu biznesowego jest wypracowanie przez grupę realnego pomysłu na własna firmę, zaś zwieńczeniem 3-miesięcznej współpracy będzie prezentacja koncepcji przed inwestorami. Projekt młodzieżowy będą realizowali wspólnie wszyscy uczestnicy Kolegium. Celem projektu młodzieżowego jest zorganizowanie w podwarszawskiej miejscowości (Cegłowie) wydarzenia kulturalno-edukacyjnego, pobudzającego nastolatków do wspólnego działania.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Opiekunami projektów będą doświadczeni przedsiębiorcy oraz animatorzy przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych: Przemek Danowski, Bartosz Niewiadomski, Wojciech Smoliński, Tomasz Szczęśniak, Piotr Toczyski, Jędrzej Witkowski. Zadaniem opiekunów projektów będzie z jednej strony pomoc adeptom w ukształtowaniu ich pomysłów biznesowych tak, aby prezentacja przed inwestorami wypadła jak najlepiej. Z drugiej zaś strony opiekunowie pomogą adeptom Kolegium w określeniu potrzeb i aspiracji lokalnej młodzieży tak, aby z chęcią wzięła ona udział w porywającym wydarzeniu. Poza spotkaniami z opiekunami projektów wsparciem w realizacji przedsięwzięć będzie weekendowy wyjazd zapoznawczo-warsztatowy pod Warszawę, a także treningi, warsztaty oraz konsultacje z praktykami biznesu organizowane w SGH. 

Wybór uczestników I edycji Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości zostanie dokonany na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz ewentualnie rozmów indywidualnych. Na zgłoszenia studentów wszystkich uczelni i kierunków czekamy do 4 lutego. Udział jest bezpłatny. Listę zakwalifikowanych 10-15 adeptów ogłosimy do 11 lutego.

Formularz zgłoszeniowy