Kazachstańsko – Polskie Forum Biznesu 20.11.2012

Zapraszamy Państwa do udziału w Kazachstańsko – Polskim Forum Biznesu, które odbędzie się w hotelu Hilton w Warszawie dnia 20 listopada 2012 przy ul. Grzybowskiej 63. Spotkanie organizowane jest we współpracy Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej z kazachstańską Państwową Agencją ds. Eksportu i Inwestycji KAZNEX INVEST Ministerstwa Przemysłu i Nowych Technologii Republiki Kazachstanu.

Uczestnikami Forum będą przedstawiciele Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie, administracji państwowej oraz agencji rządowych Polski i Kazachstanu.

Przedstawicielami świata biznesu będą kazachstańscy przedsiębiorcy z sektorów: farmaceutycznego, materiałów budowlanych, budowy maszyn i urządzeń na potrzeby przemysłu, rolnictwa, gospodarki wodnej oraz pozostałych gałęzi produkcji.

Podczas Forum zorganizowane będą spotkania biznesowe przedstawicieli polskich i kazachstańskich przedsiębiorców w formule B2B.

Cel konferencji:

Zapoznanie się z warunkami i możliwościami kooperacji z firmami kazachstańskimi oraz nawiązanie bezpośredniej współpracy.

Program konferencji:

9:30 – 10.00 – rejestracja uczestników;
10:00 –

  • wystąpienie przedstawicielstwa Ministerstwa Gospodarki RP
  • wystąpienie Ambasadora Republiki Kazachstanu w Warszawie
  • wystąpienie Prezesa Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej
  • wystąpienie przedstawiciela Kaznex Invest S.A.
  • wystąpienie przedstawiciela „KazExportGarant” S.A.
  • prezentacja firm kazachstańskich;

10:40 – 13:00 – rozmowy indywidualne przedsiębiorców;
13:00 – 14:00 – obiad dla uczestników Forum;
14:00 – kontynuacja rozmów przedsiębiorców;
16:30 – zakończenie Forum.

Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo – Przemysłowa zapewnia tłumaczy do rozmów indywidualnych.

Zapraszamy w imieniu organizatora – Państwowej Agencji ds. Eksportu i Inwestycji KAZNEX INVEST Ministerstwa Przemysłu i Nowych Technologii oraz współorganizatora – Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15 listopada 2012r.
Z uwagi na duże zainteresowanie polskich firm udziałem w Forum, zastrzegamy sobie prawo do ograniczania liczby przedstawicieli poszczególnych przedsiębiorstw.

Sekretariat konferencji: 22/ 630 96 53, fax: 22/ 630 97 82, e-mail: pkihp@pkihp.pl (z kopią do ewelina.gadek@pkihp.pl)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA