KARIERA STUDENTA

SZKOLENIA Z AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Studencie! Aby odnieść sukces, musisz przygotować się na wyzwania, jakie niesie ze sobą wejście i poruszanie się na rynku pracy. Przyjdź na BEZPŁATNE 5-dniowe szkolenia, na których nauczymy cię wszystkiego, co będzie potrzebne, aby przejść proces poszukiwania pracy.

Zakres tematyczny szkoleń:

 • Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy
 • Trening twórczego i pozytywnego myślenia
 • Odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych
 • Odkrywanie mocnych i słabych stron
 • Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych
 • Asertywność w poszukiwaniu pracy
 • Rynek pracy
 • Jak i gdzie szukać pracy
 • Tworzenie własnych dokumentów aplikacyjnych
 • Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
 • Rozmowa telefoniczna z pracodawcą
 • Autoprezentacja i mowa ciała
 • Twój własny plan działania

ZAPRASZAMY!

Miejsce:

Warszawa, ul. Królewska 27, wejście A, piętro III, pokój 451

Termin:

20.09.2010r. – 24.09.2010r. (5 dni) w godzinach 9:00-15:00

Zapisy i kontakt:

Lider Klubu Pracy – Natalia Guss

Tel. (0-22) 827-62-50

e-mail: natalia.sikora@mazowiecka.ohp.pl