Jak robić karierę na szczeblu międzynarodowym?

Zapraszamy na pierwsze seminarium europejskie w nowym roku, które staje pod hasłem „Europejskiego Roku Obywateli”.

Na spotkaniu z udziałem Moniki Ratyńskiej (Komisja Europejska), Anny Kopińskiej (Parlament Europejski), Magdy Gawrońska (MSZ) oraz Anyi Ogórkiewicz (Keryx Group) rozmawiać będziemy o możliwościach kariery na szczeblu unijnym, która leży otwarta przed polską młodzieżą. Ważny dla rosnącego wpływu ojczyzny w kręgach unijnych jest nie tylko wzrost gospodarczy, lecz również ilość naszych rodaków, których mamy na wpływowych pozycjach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 stycznia w godz. 18.00-19.30.

Uwaga: Tym razem zapraszamy do Przedstawicielstwa KE przy ul. Jasna 14/16a.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkania do dnia 3 stycznia, godz. 15.00 na adres mailowy g.roehrborn@schuman.org.pl. Więcej informacji na http://schuman.pl/seminaria-europejskie-2012-2013/seminaria-europejskie-aktualnoci/2165-jak-robi-karier-na-szczeblu-midzynarodowym