IV edycja Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju

Właśnie ruszyła IV edycja Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju. Na zgłoszenia czekamy do 2 maja 2014 r.

Czym jest Akademia Menedżera?

Akademia Menedżera Zrównoważonego Rozwoju to pięć dni intensywnego treningu menedżerskiego, warsztatów szkoleniowych i spotkań organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Głównym celem Akademii jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego studentów w Polsce oraz wyszkolenie przyszłych menedżerów, którzy poprzez swoją przyszłą pracę zawodową będą wcielać w życie ideę zrównoważonego rozwoju.

Czwarta edycja Akademii odbędzie się w drugiej połowie lipca 2014 r. i weźmie w niej udział 24 uczestników, którzy pozytywnie przeszli dwa etapy rekrutacji.

Zajęcia w ramach Akademii będą odbywać się w Warszawie i okolicach. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe i ubezpieczenie. Uczestnicy będą musieli jedynie na własny koszt dotrzeć do miejsca zakwaterowania pierwszego dnia.

Szczegółowy program Akademii zostanie przekazany zakwalifikowanym uczestnikom po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Rekrutacja

W tym roku proces rekrutacyjny będzie przebiegał dwuetapowo. W I etapie zostaną  zweryfikowane zgłoszenia pod kątem spełniania kryteriów zawartych w Regulaminie. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Następnie 50 wybranych uczestników, których zgłoszenia otrzymają najwyższe oceny, zostanie zaproszonych do II etapu. W tym etapie uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie pracy w formie rozprawki.

Kto może aplikować?

Do udziału w Akademii mogą zgłaszać się studenci wszystkich kierunków  uczelni państwowych i prywatnych, studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, którzy w momencie trwania Akademii nie ukończyli 26 roku życia. Aby wziąć udział
w rekrutacji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i wysyłać go na adres akademia@gdos.gov.pl 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gdos.gov.pl/News/view/8157/Rusza_IV_edycja_Akademii_Menedzera_Zrownowazonego_Rozwoju.