Interim Manager – zawód przyszłości

Zdobądź nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania! Dowiedz się jak skutecznie szukać pracy, weź udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu interim management oraz dofinansowanych praktykach u potencjalnego przyszłego pracodawcy.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Interim Manager – zawód przyszłości” absolwentów i studentów studiów wieczorowych i zaocznych II stopnia, pozostających bez zatrudnienia, którzy chcieliby w przyszłości rozwijać swoją karierę w zawodzie Interim Managera.

 Zapraszamy osoby spełniające formalne kryteria udziału:

 

  • Zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego;
  • Będące absolwentami lub studentami studiów wieczorowych lub zaocznych II stopnia (posiadające wykształcenie wyższe);
  • Pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane, bądź niezarejestrowane w Urzędzie Pracy);
  • Posiadające doświadczenie w pracy koordynatora projektu, bądź zarządzaniu projektowym/ w zarządzaniu zespołem/ na stanowisku menedżerskim;
  • Zainteresowane rozwojem swoich kompetencji zawodowych związanych z obszarem nowoczesnych form zarządzania - interim management;
  • Zmotywowane do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy Państwu:

  • Wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego;
  • Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej;
  • Szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania, w tym przygotowujące do pełnienia funkcji Interim Managera (ok. 100h szkoleń na jednego uczestnika);
  • Współpracę z pracodawcami w formie 3 miesięcznych praktyk/współpracy czasowej z firmami z woj. mazowieckiego.

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej: www.im-zawod-przyszlosci.inwenta.pl

Biuro projektu: ul. Inwenta Sp. z o.o., Ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa, el.: 022 50 234 70, faks: 022 50 234 71, e-mail: imzawod@inwenta.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.