HEALTHCARE Business Seminars

Aktualności
Rozważasz karierę w branży medycznej? Chcesz się dowiedzieć jak zarządzać podmiotem leczniczym? Chcesz zmieniać w przyszłości polski sektor ochrony zdrowia?

Pierwszym krokiem na tej drodze jest uczestnictwo w Healthcare Business Seminars - organizowanym przez CEMS Club Warszawa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Młodą Farmację oraz SKN Managerów Zdrowia WUM cyklu warsztatów, debat i prelekcji z udziałem ekspertów ze środowisk akademickich i korporacyjnych. Wydarzenie to skierowane jest do wyróżniających się studentów kierunków biznesowych, medycznych i prawnych, którzy w ramach projektu będą mieli okazję zdobyć unikalną wiedzę z obszaru ochrony zdrowia oraz zarządzania placówkami medycznymi.

Warunkiem uczestnictwa w Healthcare Business Seminars jest pomyślne przejście dwuetapowego procesu rekrutacji:

  • I etap (do 7 marca) - przesłanie CV oraz krótkiego (od 250 do 500 słów) eseju na temat: “W jaki sposób chcesz związać swoją przyszłość zawodową z sektorem ochrony zdrowia? Jak Twoje doświadczenie i wiedza pomogą Ci w realizacji tego celu?” na adres: