Georgetown University Summer Workshop

July 16 – 30, 2017. Improving Outcomes for Vulnerable Populations: How Can Innovation Expand Health, Education, and Economic Inclusion?

Georgetown University we współpracy z Santander Universidades organizuje dwutygodniowy, multidyscyplinarny warsztat wprowadzający w kluczowe trendy w społecznej i ekonomicznej integracji.

Studenci będą się uczyć od wizjonerów, którzy będą reprezentować  zróżnicowane perspektywy z poziomu instytucji - takich jak uczelnia, tworzenie zasad (polityki) postępowania, działalności typu „ non-profit”,  czy prywatnych przedsiębiorstw. W ramach tej struktury, studenci będą badać pojawiające się na rynku technologiczne, biznesowe i polityczne nowinki zaprojektowane w celu zwiększenia dostępność do ekonomicznych, zdrowotnych i edukacyjnych możliwości.

Warsztaty będą trwały od 16 – 30 lipca, a koszty poniesie Georgetown University, nie uwzględniając wydatków poniesionych na rzecz zakupu biletów lotniczych (na poczet tych kosztów w przypadku akceptacji aplikacji przez Georgetown University przewidujemy stypendia). Wytypowanych zostanie 24 studentów w ramach sieci wszystkich Uczelni Santander Universidades.

Warunki aplikacji:

• undergraduate and graduate students from the following areas of knowledge: social sciences, history, law, business, technology, engineering, computer science, biomedical sciences, and physical sciences;

• fluent in English, both speaking and writing;

• eligible for a B1 visa to the United States.

Aplikacja musi zawierać:

  1. the candidate’s Curriculum Vitae;
  2. an essay  (in English) not to exceed 500 words, on the following topic:

In every society, there are challenges that relate to inclusion for marginalized groups.  They have limited access to opportunities related to health, education, and economic empowerment.  Describe an example of a challenge of limited social inclusion that you have observed, and discuss an idea that holds promise for addressing the challenge.

     3. one letter of recommendation from a university professor who has taught the applicant. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.georgetown.edu/georgetown-santander-partnership