Europejski Wykład Otwarty „Erasmus+ - sektor Młodzież"

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Erasmus+ - sektor Młodzież.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

17 marca 2015 r.

godz. 16:00 – 18:00

Centrum Przedsiębiorczości Smolna,

ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5

Erasmus+ Młodzież to sektor realizujący działania programu Erasmus+ skierowane do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. Kontynuuje tradycje programu „Młodzież w działaniu”, realizowanego w latach 2007-2013. Podstawą działań podejmowanych w ramach tego sektora jest edukacja pozaformalna, czyli to czego uczy się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki.

Zagadnienia poruszane podczas wykładu:

  • FRSE - Narodowa Agencja programu Erasmus+ - informacje;
  • Nowa perspektywa budżetowa i program Erasmus+, sektory, sektor Młodzież;
  • Sektor Młodzież: główne założenia;
  • Prezentacja akcji kluczowych: (kto może aplikować, czym są poszczególne działania, jakie są elementy dofinansowania: teoria i przykłady dobrych praktyk);
  • Informacja o systemie składania wniosków;
  • Czas na pytania. 

Rejestracja pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl