Europejski Wykład Otwarty

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz zwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Gotówka na start” i „Inicjatywa JEREMIE” 10 kwietnia 2014 r. godz. 12:00 – 15:00 Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 (wjazd od ul. Kruczkowskiego, na wysokości ul. Czerwonego Krzyża).

 

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz  Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa zapraszają na Europejski Wykład Otwarty zatytułowany Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz zwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Gotówka na start” i „Inicjatywa JEREMIE”,  który odbędzie się w czwartek 10 kwietnia br. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pan Michał Mika, koordynator projektu ,,Gotówka na start”.

 

Projekt "Gotówka na start” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy z Mazowiecką  Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Projekt realizowany przez Krajowe Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach przedsięwzięcia pt. „Wsparcie przedsiębiorczości przez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

 

Zagadnienia poruszane podczas wykładu:

  1. Cel projektu
  2. Miejsce realizacji
  3. Grupa docelowa
  4. Dostępne formy wsparcia
  5. Kryteria oceny wniosków – przyznawanie  środków

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl