Certyfikowane szkolenia informatyczne

Aktualności
Nowa szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wraz z Instytutem Maszyn Matematycznych zapraszają do udziału w projekcie „Certyfikowane szkolenia informatyczne – nowa szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Do projektu zapraszamy osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do projektu zapraszamy:

  • osoby niepełnosprawne będące jednocześnie osobami nieaktywnymi zawodowo/ bezrobotnymi/ długotrwale bezrobotnymi,
  • studentów/studentki niepracujących/ce zawodowo poniżej 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne/długotrwale bezrobotne,
  • o wszystkie osoby nieaktywne zawodowo poniżej 25 roku życia (od 18 r.ż.).

W ramach projektu oferujemy:

1. Szkolenia komputerowe ECDL Advanced 1, 2 lub 3 moduły do wyboru dla każdego uczestnika (44 godziny zajęć metodą tradycyjną na każdy moduł oraz średnio 5 godzin na uczestnika metodą warsztatową na każdy moduł), w modułach:

  • Przetwarzanie tekstu,
  • Arkusze kalkulacyjne,
  • Bazy danych - Grafika menadżerska i prezentacyjna.

2. Warsztaty psychoedukacyjne (autoprezentacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem; 50 godzin dla jednego uczestnika).

3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem i psychologiem (średnio 5 godzin dla jednego uczestnika).

Zgłoszenia (imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres email) prosimy kierować na adres:

e-mail: