Niedziela, 25 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Warsztaty i szkolenia / Certfikowane, bezpłatne szkolenia na Mazowszu!

Certfikowane, bezpłatne szkolenia na Mazowszu!

Dla osób uczących się, biernych zawodowo oraz bezrobotnych.

Zarządzanie BHP

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-N serii 18000.

Zarządzanie zmianą

Celem jest przekazanie uczestnikom umiejętności: rozpoznawania symptomów rynkowych wskazujących potrzebę zmian, zwiększenie adaptacyjności firm do przeobrażeń zachodzących na rynku - zwiększenie elastyczności, przygotowywania i skutecznego przeprowadzania restrukturyzacji w firmie.

Zarządzanie środowiskowe

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym. Grupa zapozna się z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące auditowania SZŚ.

Zarządzanie czasem dla wszystkich uczestników powyższych szkoleń.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej, współpracowników oraz wypracowanie, wyćwiczenie metod nowoczesnego działania w tym zakresie. Zajęcia pozwolą uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy, oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem. Zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań.

Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz uczących się z województwa mazowieckiego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny finansowany ze środków UE, udział w szkoleniu jest z własnej inicjatywy.

Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu Zarządzanie BHP/Zmianą/Środowiskowe, a następnie w Zarządzaniu czasem.

Zapewniamy;

- bezpłatne uczestnictwo,
- przerwę kawową i obiadową,

- materiały szkoleniowe,
- Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej

- Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających, pozostających bez zatrudnienia oraz osób z niepełnosprawnościami

 

Więcej informacji: certyfikacjamazowsza@eurogrupa.pl