Bezpłatne warsztaty z zakresu prawa pracy

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zaprasza na bezpłatne warsztaty: prowadzone przez specjalistę z Państwowej Inspekcji Pracy.

Tematyka warsztatów:

  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
  • Odrębność zatrudniania pracowników młodocianych

Termin:

  • 11 sierpnia 2010 roku w godzinach 10:00-13:00
  • 12 sierpnia 2010 roku w godzinach 10:00-13:00
  • 26 sierpnia 2010 roku w godzinach 10:00-13:00

Miejsce:

ul. Królewska 27, wejście A, piętro III, Warszawa

 

Więcej informacji oraz zapisy:

Warszawa, ul. Królewska 27, wejście A,

III piętro, pokój 451

tel.: (0-22) 827-62-50

aleksandra.mieczakowska@mazowiecka.ohp.pl

natalia.sikora@mazowiecka.ohp.pl

emilia.targaszewska@mazowiecka.ohp.pl