Bezpłatne szkolenia spin off

Aktualności
Collegium Mazovia prowadzi nabór na drugą edycję bezpłatnych szkoleń menadżerskich realizowanych w ramach projektu „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off”.

Głównym założeniem szkoleń jest zwiększenie wiedzy menedżerskiej w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz poszerzenie ich kompetencji w zakresie zakładania innowacyjnych firm i sprawnego zarządzania nimi.

Szkolenia skierowane są do:

  • studentów studiów I , II i III stopnia w rozumieniu Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 2.1, pkt 7-10, 18k-18l);
  • absolwentów – w okresie 12 miesięcy od zakończenia studiów tj. od daty złożenia egzaminu dyplomowego ( Prawo o szkolnictwie wyższym, art.167 pkt.2).

Szkolenia rozpoczynają się w październiku br. i będą się odbywały w siedzibie Biura Projektu w Warszawie przy ul. Miodowej 1.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach: