Bezpłatne, certyfikowane szkolenia ECDL z obsługi komputera

Potrafisz obsługiwać komputer? Z badań wynika, że osoby pracujące na komputerze potrafią wykorzystać zaledwie w 10% możliwości jego oprogramowania! Zdobądź szybko i bezpłatnie prestiżowy międzynarodowy certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence) poświadczający umiejętność posługiwania się podstawowymi aplikacjami stosowanych w obsłudze komputera.

Certyfikat ECDL jest obecnie honorowany w 146 krajach. Poza Europą certyfikat ten znany jest jako ICDL (International Computer Driving Licence). Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  1. wzrost pozycji na rynku pracy,
  2. większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  3. wzrost mobilności,
  4. wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

 Jeśli jesteś zainteresowany oraz spełniasz następujące kryteria:

  1. masz 18 – 64 lat,
  2. uczysz się lub mieszkasz w Warszawie,
  3. jesteś osobą niepracującą (uczysz się),
  4. masz wykształcenie co najwyżej średnie,

zapraszamy do bezpłatnego udziału w szkoleniu ECDL Start lub ECDL Core zakończonym certyfikowanym egzaminem końcowym.


Szkolenia będą organizowane w Warszawie w terminie od 01.2014 r. do 07.2014 r ( w dni powszednie lub w weekendy). Uczestnicy otrzymują podręczniki i materiały szkoleniowe. W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowe i lunch. Organizator pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz egzaminu ECDL potwierdzającego nabyte kwalifikacje. 

 

Informacji na temat organizowanych szkoleń udzielają:

Gwidon Wójcik – Kierownik Projektu; tel. 606 248 797; email: g.wojcik@gate.com.pl

Ewa Nowik – tel. 604 941 531; email: e.nowik@gate.com.pl 

 

Szczegółowe informacje oraz program szkoleń.